ochrony środowiska w polsce

Blog

Temat: Podatki
...nowej ustawy o finansach publicznych. Zobowiązuje ona rząd do przygotowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (na cztery lata) i budżetu środków europejskich. Przewiduje także likwidację państwowych i samorządowych - poza nielicznymi - zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych. W dalszej perspektywie ustawa przewiduje także przygotowanie budżetu w układzie zadaniowym. Zmieni się też system finansowania ochrony środowiska w Polsce. Znikną gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska. Pieniądze wpływające do nich zasilą teraz bezpośrednio budżety gmin i powiatów. 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska przejmą od państwa samorządy - marszałkowie województw. Na poziomie centralnym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmieni swój status - uzyska osobowość prawną. Od 1 stycznia NFOŚiGW będzie mógł...
Źródło: laborek.fora.pl/a/a,282.htmlTemat: Inżynieria zarządzania środowiskiem
...odtwarzania przyrodniczych zasobów odnawialnych. W stanie katastrofy ekologicznej środowisko wpływa negatywnie na organizm człowieka (powoduje choroby a nawet śmierć); wywołanie zakłócenia w działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.2001.62.627.) nakłada na organa wykonawcze powiatów, gmin obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. Program ochrony środowiska w Polsce Walory środowiska naturalnego Pomorza Zachodniego stanowią istotny czynnik rozwoju całego regionu i Szczecina. Program ochrony środowiska dla miasta Szczecin pozostaje w ścisłej relacji ze „Strategią rozwoju województwa zachodniopomorskiego” 1. Zgodnie z ustawą (Art.14 ust.1 poś) program o środowisku na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności:...
Źródło: amdarlowo.fora.pl/a/a,180.html


Temat: Oczyszczalnia w Ławkach.
...srodowiska naturalnego). Każda oczyszczalnia takowe badanie i atesty posiada. Jesli jest robiona z głową to nie grożą z jej strony żadne niekontrolowane wycieki czy tez zapachy. Jestem mieszkańcem Ławek i szczerze mówiąc mi to zupełnie nie przeszkadza. Jako jeden z pierwszych w gminie wynegocjowałem pozwolenie na Przydomowa Oczyszczalnię Ścieków. POŚ działa bez zarzutu i nic nie śmierdzi. Pracuje w instytucji zajmującej sie finansowaniem ochrony środowiska w Polsce i stykam sie z róznymi technologiami srodowiskowymi. Nawiasem mówiąc nie zauwazyłem jakiejkolwiek aktywności naszej gminy w zakresie pozyskiwania nawet 60% inwestycji z UE. Chłopcy nie garna się do tematu, tymczasem za kilka lat kasa sie skończy i cóż... nasza kochana gmina dalej bedzie szukac pieniędzy. Inna samorzady działaja racjonalnie i myslą perspekrtywicznie układając plany finansowe pod absorbcje...
Źródło: gabryelin.info/viewtopic.php?t=168


Temat: Seminarium - Prof. UR dr hab. Maria Bujnakova
1.Wykorzystanie Funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji z zakresu rolnictwa w Polsce 2 Pomoc Unii w zakresie ochrony środowiska w Polsce 3.Rozwój polskiej przedsiębiorczości w integracji z Unią Europejską jeszcze sie zastanawiam, który wybiore. Mil Paulina
Źródło: europeistyka07.fora.pl/a/a,241.html


Temat: Pomoc w prezentacji z ekologi ;)
Mam problem, liczę na Waszą pomoc (nie pierwszy raz zresztą ). Pomimo tego że studiuję mechanikę i budowę maszyn oprócz przedmiotów specjalistycznych muszę zaliczyć przedmioty ogólne między innymi "Zarządzanie środowiskiem i ekologia" co dla mnie jest jakimś nieporozumieniem Warunkiem zaliczenia jest zrobienie prezentacji, ja dostałem temat "Struktury organizacyjne i instytucje ochrony środowiska w Polsce". Niestety moja wiedza na ten temat kończy się na tym że mamy ministra od ochrony środowiska Materiałów jako takich znaleźć nie można (same ogólniki), książek nikt o tym nie piszę. Może ktoś miał jakaś styczność z takim tematem i będzie w stanie podać mi jakieś materiały, schematy, linki, cokolwiek
Źródło: forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=6585


Temat: Karuzela z Rospudą zacznie się na nowo
...Zakładu Ochrony Atmosfery w Instytucie Ochrony Środowiska. W 1989 roku został mianowany podsekretarzem stanu, a dwa lata później ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach 1994-1995 prof. Maciej Nowicki był wiceprzewodniczącym Komisji ONZ ds. Ekorozwoju. W 1996 został laureatem największej nagrody w ochronie środowiska "Deutscher Umweltpreis", którą otrzymał za działalność na rzecz ochrony środowiska w Polsce i na arenie międzynarodowej. W 1997 roku był doradcą sekretarza generalnego OECD. Prof. Maciej Nowicki jest żonaty, ma dwie córki. Jego pasją jest historia sztuki, szczególnie architektura. Ciekawi go krajoznawstwo i piękna muzyka. źródło oraz coś więcej ktoś może napisać o profesorze??? bo z kolei przeczytałam taką wypowiedź Żelichowskiego: Kandydat na ministra...
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=3048


Temat: Urząd czyni starania zdoborem .....
A władza odpowiada: Szanowni Mieszkańcy W niniejszym piśmie chciałbym przedstawić palący problem realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w małych gminach. Problem ten chcę zobrazować przykładem gozdnickim, w którym jak w soczewce skupiają się wszystkie bolączki systemu ochrony środowiska w Polsce. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że praktycznie gmina jest ustawowym monopolistą w zakresie komunalnego zabezpieczenia środowiska na swoim terenie. To w jej gestii leżą zadania obejmujące sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych....
Źródło: gozdnica.fora.pl/a/a,21.html


Temat: Zatrudnienie
Na rynku pracy w przyszłości wzrośnie zapotrzebowanie na absolwentów inżynierii środowiska. Związane jest to z koniecznością ciągłego dostosowywania ochrony środowiska w Polsce do standardów Unijnych. Tendencja światowa do odzyskiwania, jak największej ilości odpadów przenosi się również do naszego kraju. W przyszłości w większości dużych zakładów produkcyjnych będzie zatrudniona osoba odpowiedzialna za gospodarkę odpadami i odzysk substancji nadających się do dalszego przetworzenia. Ponadto inżynierowie środowiska znajdują zatrudnienie we władzach lokalnych i...
Źródło: forum.linum.pl/viewtopic.php?t=73


Temat: Dzień Bez Samochodu - 22 września 2009
Taka międzynarodowa europejska kampania na rzecz ochrony środowiska.W Polsce stosunkowo nowa idea.Oczywiście stoją za tym ekolodzy przekonując,że jeden dzień może człek przeżyć bez autka Czy zatem takie jak ta akcja postrzegana jest pozytywnie-? i chętnie zostawiacie autko w garażu i................ albo komunikacja miejska albo rowerek zastępuje środek transportu-? Ja przyznam szczerze z racji tego,że autko jest mi niezbędne także w pracy nie ulegam tym namowom czym przyczyniam...
Źródło: forum.fiat-coupe.pl/viewtopic.php?t=3752


Temat: WYKAZ PYTAŃ NA EGZAMIN INŻYNIERSKI
...i rekultywacja składowisk odpadów. Zasady postępowania ze „starymi” wysypiskami. 107.Oddziaływanie rolnictwa na stan czystości atmosfery. 108.Hałas – źródła, wpływ na środowisko i organizm człowieka, ochrona przed hałasem. 109.Pyły w powietrzu. Odpylanie gazów odlotowych. 110.Silne utleniacze w powietrzu. 111.Usuwanie tlenków siarki i tlenków azotu z gazów odlotowych. (*) 112.System prawa ochrony środowiska w Polsce. Rys historyczny, ustawa „Prawo ochrony środowiska” z 2001 r., ustawy towarzyszące, ważniejsze akty wykonawcze. 113.Ochrona środowiska na terenie gminy. Podstawy prawne, system organizacyjny, znaczenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 114.Kompetencje starostwa powiatowego w zakresie ochrony środowiska 115.Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce. Kompetencje...
Źródło: upzos.fora.pl/a/a,385.html


Temat: jakieś ogólne wiadomości z MOGu / polska
...rynkowej przy jednoczesnym zwalczaniu ubóstwa. Polska powróciła do BŚ w 1986 roku. Naszym przedstawicielem jest prezes Narodowego banku Polskiego (obecnie Leszek Balcerowicz). W latach 1990 – 96 Polska otrzymała od BŚ kredyty o wartości 3,374 mld USD. 46 % tej pożyczki przeznaczono na dopasowanie struktury gospodarczej państwa do struktur państw wysoko rozwiniętych. Do 2000 r. Bank Światowy wspierał m.in. rozwój sektora prywatnego i ochrony środowiska w Polsce. Teraz jego udział w budowie polskiej gospodarki zmniejszył się kosztem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY – powołany w 1945, rozpoczął swoja działalność w roku 1947. MFW posiada 182 członków (w tym Polska). Jego siedziba znajduje się również w Waszyngtonie. Celem MFW jest: • rozwój międzynarodowej współpracy walutowej; • ochrona...
Źródło: ieksw2006.fora.pl/a/a,381.html